ИСРЗ

Навчально-тренажерний центр професійного навчання робітників (надалі – НТЦ) є структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «ІСРЗ», навчальним закладом системи освіти з професійного навчання робітничих кадрів на виробництві.
НТЦ надає освітні послуги у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України наказом № 910 – л від 19.06.2019, Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України № 139 від 19.06.2019.

Випускникові НТЦ, який успішно пройшов Державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) згідно з Національною рамкою кваліфікацій і видається документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка.