Проектно-конструкторські роботи:
  • виконання ескізних, технічних і робочих проектів по модернізації;
  • рекласифікація, переобладнання і будування суден;
  • розрахунок остійності;
  • розробка експлуатаційної документації;
  • розрахунок непотоплюваності;
  • розробка конструкторської та технологічної документації для будівництва, модернізації та ремонту суден.